CENTRAL AYEYARWADY ITINERARIES
5 Days – 4 Nights | 4 Days – 3 Nights |  3 Days – 2 Nights  (“Ancient Capitals”) Mandalay – Bagan (downstream)
5 Days – 4 Nights | 4 Days – 3 Nights |  3 Days – 2 Nights  (“Ancient Capitals”)  |  Bagan – Mandalay (upstream)

NORTHERN AYEYARWADY ITINERARY
8 Days – 7 Nights (“Impressive Gorges”)  |  Mandalay – Katha – Mandalay

CHINDWIN ITINERARY
12 Days – 11 Nights (“Exotic Chindwin”) |  Mandalay – Homalin – Bagan