AYEYARWADY RIVER

Ancient Capitals  |  Mandalay – Bagan (downstream)
(5 Days – 4 Nights), (4 Days – 3 Nights), (3 Days – 2 Nights)

Ancient Capitals  |  Bagan – Mandalay (upstream)
(5 Days – 4 Nights), (4 Days – 3 Nights), (3 Days – 2 Nights)

Impressive Gorges  |  Mandalay – Katha – Mandalay
(8 Days – 7 Nights)

 

CHINDWIN RIVER

Exotic Chindwin |  Mandalay – Homalin – Bagan
(12 Days – 11 nights)